ตัวอย่าง การบันทึกกรณีส่งสินค้าไปสาขาโดยราคาสูงกว่าทุน

 บริษัท ประสิทธิ์ จำกัด  มี สำนักงานใหญ่ใหญ่ ที่ จ.สมุทรสงคราม มีสาขาอยู่ที่ จ.อ่างทอง

มีรายการที่เกิดขึ้น ดังนี้

1.       สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าให้สาขา 10หน่วย ราคาทุนหน่วยละ 4,000 บาท

2.       สาขาขายสินค้าเป็นเงินสดได้ 9 หน่วย หน่วยละ 4,800 บาท

3.       สาขาจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2,000 บาท

4.       ณ วันสิ้นปี สาขาปิดบัญชี รายได้ และ ค่าใช้จ่าย

5.       สาขาโอนกำไรขาดทุนให้สำนักงานใหญ่

6.       สำนักงานใหญ่ปรับปรุงกำไรของสาขาให้ถูกต้อง

 

 

 


                     

 

สมุดบัญชีสำนักงานใหญ่                                        สมุดบัญชีสาขา

1.  เดินสะพัดสาขา     44,000                       สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่ 44,000

                  สินค้าส่งไปสาขา-ทุน  40,000                เดินสะพัดสำนักงานใหญ่      44,000

                  สินค้าส่งไปสาขา-กำไร  4,000        

 

2.                               ไม่บันทึก                 เงินสด                           43,200

                                                                          ขาย                               43,200  

 

3.                                ไม่บันทึก                ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน   2,000               

                                                                          เงินสด                             2,000

 

4.                                                                                      ปิดบัญชี

                                                               ขาย                              43,200

                                                               สินค้าคงเหลือปลายงวด      4,400            

                                                                          สินค้ารับจากสนง.ใหญ่       44,000

                                                                          ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน   2,000

                                                                          กำไรขาดทุน                     1,600

 

5.     เดินสะพัดสาขา               1,600             กำไรขาดทุน                    1,600

                  กำไรขาดทุนที่สาขา            1,600          เดินสะพัดสำนักงานใหญ่      1,600

 

        สินค้าส่งไปสาขา-กำไร    4,000

                  กำไรขาดทุนที่สาขา             3,600

                  กำไรในสินค้าคงเหลือที่สาขา  400

 


edit @ 22 Jan 2011 14:53:24 by Anvier

edit @ 29 Jan 2011 13:19:21 by Anvier

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณมากค่ะ เข้าใจขึ้นอีกเยอะ

#1 By ์Nong_nam (110.77.234.110) on 2011-09-23 01:46